AKILLI TAVLA BEZMA SİSTEMİ:

2006 yılında Ukrayna`lı tavlasever mucit Dr. Jakob Garal tarafından icat edilen ve müsabaka analizlerine yeni bir boyut kazandıran BEZMA sistemi, Avrupa`daki 4, ABD`deki 2 nokta ardından dünya üzerindeki yedinci nokta olarak WBF-Türkiye İstanbul Modern Tavla Ligi bünyesinde 01 Aralık 2007 itibariyle kullanıma sunulmuştur.

BEZMA sistemi özetle, kendi tahtası üzerinde oynanmakta olan bir müsabakada yapılan hamleleri, üzerindeki ışığa duyarlı sensörler yoluyla algılar, tarafların attıkları zarları girmeleri dışında herhangi bir ek çalışma gerektirmeksizin Bluetooth bağlantısı ile bilgisayara aktarır. Hatalı ve zamansız hamlelerde tarafları kendiliğinden uyarır. Müsabaka sonrasında, sistemle bütünleşik kurulu GNU analiz programı ile tüm müsabakayı hamle bazında yorumlayarak tarafların hamlelerinin doğrulukları yanında şans oranlarını da belirleyerek bir döküman halinde çıkartır.

WBF-TÜRKİYE BÜNYESİNDE BEZMA KULLANIM PROSEDÜRÜ:

Kullanım ücreti kişi başına 0,25 TL/dakika olan bu son teknoloji ürün üzerinde oynanacak müsabakaların detaylı analizi sanal ortamda kaydedilerek taraflara takdim edilir.

Bu kayıtları kendi bilgisayarlarında incelemek için tarafların herhangi özel bir programa ihtiyacı bulunmamaktadır.

Herhangi bir müsabaka için BEZMA`yı kullanmak isteyen oyuncuların taleplerini en geç 48 saat öncesinden wbfturkey@wbfturkey.org`a bildirip onaylatmaları gerekmektedir.

Resmi bir müsabakanın BEZMA üzerinde oynanabilmesi için iki tarafın da bu anlamda mutabık kalması esastır.

WBF-Türkiye, müsabakalarınızın kayıtlarını ömür boyu saklayabilmek, hatalı veya doğru hamlelerinizi gözden geçirebilmek, hangi tarafın ne oranda şanslı olduğunu irdeleyebilmek ve uzun vadede kendinizi geliştirmek konusunda büyük imkan sağlayacak akıllı tavla BEZMA sisteminin kullanımını tüm tavlaseverlere önemle tavsiye etmektedir.

BEZMA oyun kayıt örnekleri için tıklayınız.

© 2012 WBF-Türkiye